Merkesdal Transport AS øker kapasiteten igjen for å møte økt leveranse behov hos våre kunder.