Våre tjenester

  • Lokal Transport – Stavanger omegn – Bergen omegn
  • Landsdekkende transport
  • Maskin transport
  • Utenlands transport
  • Spesial transport
  • Farlig gods transport /// Stykkgods / Klasse 1 / Klasse 7 / Tank
  • Sjøfrakt
  • Flyfrakt

 

20150824_124313                  image9    20150819_115152

 

Merkesdal fusjonerer til Ørland

Det er besluttet at Merkesdal Transport AS skal fusjoneres inn i Ørland Transport AS innen 1.juni. Fra og med 1. mai 2021 vil alle fakturaer være stilet fra Ørland Transport AS, org nr 977 053 781