Den 6.9-2016 satt Kjell Bekkenes seg i RK81405 , vi ønsker han velkommen til oss som Tur sjåfør.